obchodní podmínky

Expediční lhůty

 • U každé položky zboží je uvedena vždy doba expedice (počet dní potřebných k odeslání objednaného zboží). U všech objednávek má zákazník možnost smluvit si termín dodání zboží.
 • Dárky k výrobkům ze sekce "Posilovací zařízení" jsou vždy odesílány po vypršení zákonné lhůty na vrácení kupní ceny zákazníkovi, tj. 14 dní od převzetí výrobku zákazníkem. Zásilky s dárky jsou zasílány na dodací adresu kupujícího, kterou uvedl v objednávkové formuláři. Zásilky s dárky jsou vždy zasílány doporučeně s úložní dobou min. 7 pracovních dní na příslušné pobočce České pošty. Pokud zákazník nepřevezme zásilku při doručení, popř. si ji na základě písemného oznámení pošty o uložení zásilky nevyzvedne v úložní době, nebude již zásilka opakovaně zasílána. Provozovatel bude považovat takovou zásilku za odmítnutou a nebude se pokoušet o její další doručení.

Platební podmínky

 • Dobírka - zboží a případné poplatky uhradíte při dodání.
 • Bezhotovostním převodem na bankovní účet - zboží hradíte před dodáním. Přesné platební podmínky je nutno dohodnout předem s dodavatelem.
 • Na splátky - hradíte akontaci a poté měsíčně vypočtenou výši splátky.

Poštovné a balné

 • Zboží bude zasláno poštou nebo přepravní firmou. K ceně zboží nebude účtováno poštovné a balné.
 • Ke každé zásilce bude přiložen daňový doklad - faktura s možností odpočtu DPH – jsme plátci DPH.

Záruka

V případě, že bude doručena poškozená zásilka, uveďte na předávacím protokolu popis závady odůvodňující nepřevzetí, abychom mohli na přepravci žádat náhradu škody! Vaši oprávněnou reklamaci vyřídíme obratem.

Reklamační řád

 • Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zboží, kde je to nezbytné, vystaví prodávající záruční list, který kupující obdrží současně se zbožím. U ostatního zboží prokazuje kupující původ zboží fakturou (dodacím listu). Pro tyto účely je kupující povinen si tento doklad ke zboží po dobu záruční lhůty uschovat.
 • Kupující je povinen si zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (Česká pošta, DPD, PPL, TOP TRANS, ...) kupujícímu.
 • Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil nebo které při odborné péči bylo možno zjistit.
 • Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do tří pracovních dnů po převzetí.
 • Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje.
 • Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy.
 • K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu (dodací list), doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží.
 • V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.
 • Reklamační formulář, zašle kupující písemně poštou na adresu prodejce či emailem na adresu: master@fitness.cz.
 • Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese zákazník.

Vaše ochrana

Při naší spolupráci se snažíme plně chránit Vaše soukromí. Abychom Vám však mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některé nutné údaje. Tyto údaje chráníme před zneužitím. Přečtěte si prosím podrobnosti dále v tomto dokumentu.

 • Požadované údaje - jsou na registračním formuláři označené hvězdičkou.
  Abyste nemuseli registrační údaje zadávat při každém nákupu znovu, využijte možnosti registrace.
 • Údaje o naší spolupráci - během spolupráce jsou shromažďovány Vaše objednávky. Je to nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně. Údaje o nákupech jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.
 • Využití zákaznických dat mimo skupinu serverů fitness.cz - zákaznická data jsou v rámci skupiny serverů fitness.cz důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk, kterými mohou být např. banky. To však vždy pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb. Tato data nebudou poskytována reklamním, marketingovým, ani jiným obdobným společnostem. 
 • Do skupiny serverů okolo fitness.cz patří: scitec.cz, dymatize.cz, kettler-eshop.cz, profigym.eu, homegym.sk (tento seznam serverů může být doplněn o další servery patřící do skupiny fitness.cz)
 • Odesláním objednávky souhlasíte se zasíláním akčních nabídek na uvedenou mailovou adresu. Toto zasílání můžete jednoduše zablokovat. Potřebné instrukce naleznete v patičce doručeného mailu.
 • Souhrnné informace - můžeme poskytovat důvěryhodným třetím stranám, nebo veřejnosti, souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a další související údaje. Tato statistika však neobsahuje žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky (např. Český statistický úřad).  
 • Používáním eshopu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel veřejně publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.

Písemné informace a poučení dle zákona 40/1964 Sb.,
Občanského zákoníku dle § 53

 • ad a) Homegym s.r.o., Slovákova 359/10, 602 00 Brno, IČO: 277 08 144
 • ad b) Zboží, charakteristika a ceny zboží jsou u jednotlivých nabízených položek.
 • ad c) Zboží, charakteristika a ceny zboží jsou u jednotlivých nabízených položek.
 • ad d) Náklady na dodání jsou uvedeny v obchodních podmínkách a také v části "Pokladna"
 • ad e) Způsob dopravy a úhrady si vyberte z nabídky v části "Pokladna"
 • ad f) Dle § 53. odst. 6 má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění při použití prostředků komunikace na dálku.
 • ad g) Neúčtujeme žádné náklady při použití prostředků komunikace na dálku.
 • ad h) Naše nabídka platí po dobu aktivního připojení k serveru www.profigym.eu a doby potřebné k doručení objednávky prostřednictvím nástrojů fitness.cz

dle § 57, odst. 2:

 • Smlouva je uzavřena doručením Vaší objednávky. "Máte právo od smlouvy odstoupit nejpozději při uzavření objednávky nebo dále dle platné legislativní úpravy".
 • Vaše odstoupení můžete uplatnit na adrese na emailové adrese master@fitness.cz